Star Citizen Wiki:Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi irányelvek a Star Citizen Wiki oldalán

Ez az Adatvédelmi szabályzat ("Szabályzat") leírja, hogyan gyűjtjük, védjük és használjuk az Ön ("Felhasználó", "Ön" vagy "Ön") által a https://scwiki.hu weboldalon és annak bármely termékén vagy szolgáltatásán (együttesen: "Weboldal" vagy "Szolgáltatások") megadott, személyazonosításra alkalmas adatokat ("Személyes adatok"). A weboldal leírja továbbá az Ön rendelkezésére álló választási lehetőségeket az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, valamint azt, hogy hogyan férhet hozzá ezekhez az adatokhoz és hogyan frissítheti azokat. A jelen Szabályzat nem vonatkozik olyan vállalatok gyakorlatára, amelyeknek nem vagyunk tulajdonosai vagy irányítói, vagy olyan egyénekre, akiket nem foglalkoztatunk vagy irányítunk.


Személyes adatok gyűjtése

Minden olyan információt megkapunk és tárolunk, amelyet Ön tudatosan megad nekünk, amikor fiókot hoz létre, tartalmat tesz közzé, vagy online űrlapokat tölt ki a Weboldalon. Szükség esetén ezek az információk tartalmazhatják az Ön e-mail címét, nevét vagy más személyes adatait. Ön dönthet úgy, hogy bizonyos információkat nem ad meg nekünk, de ekkor előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni a Weboldal egyes funkcióit.


Nem személyes adatok gyűjtése

Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt, szervereink automatikusan rögzítik azokat az információkat, amelyeket az Ön böngészője küld. Ezek az adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint a számítógép IP-címe, a böngésző típusa és verziója, az operációs rendszer típusa és verziója, a nyelvi beállítások vagy az a weboldal, amelyet a Webhelyünkre való látogatás előtt látogatott, a Webhelyünk meglátogatott oldalai, az ezeken az oldalakon töltött idő, a Webhelyünkön keresett információk, a hozzáférés ideje és dátuma, valamint egyéb statisztikák.


Személyes adatok kezelése

Ön hozzáférhet az Önre vonatkozó bizonyos személyes adatokhoz, kiegészítheti, frissítheti és törölheti azokat. Az Ön által megtekinthető, frissíthető és törölhető információk a Webhely vagy a Szolgáltatások változásával változhatnak. Ha azonban Ön frissíti az információkat, a nem módosított információk egy példányát megőrizhetjük a nyilvántartásunkban. Az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Ön fiókja aktív, vagy amíg a Szolgáltatások nyújtásához szükséges. Egyes információk a fiókjából való törlése után is megmaradhatnak személyes nyilvántartásainkban. Megőrizzük és felhasználjuk az Ön adatait, amennyiben ez szükséges jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, viták rendezéséhez és megállapodásaink érvényesítéséhez. A személyes adataiból származó vagy azokat tartalmazó összesített adatokat felhasználhatjuk, miután Ön frissítette vagy törölte azokat, de nem olyan módon, amely alapján Önt személyesen azonosítani lehetne.

Az összegyűjtött információk felhasználása

Az Öntől gyűjtött információkat felhasználhatjuk az Ön élményének személyre szabására; a felhasználói szolgáltatás javítására és a felhasználóink kérdéseire és e-mailjeire való válaszadásra; a Weboldal és a Szolgáltatások működtetésére és működtetésére. Az összegyűjtött nem személyes adatokat kizárólag a lehetséges visszaélések azonosítására és a Weboldal forgalmára és használatára vonatkozó statisztikai adatok megállapítására használjuk fel. Ezeket a statisztikai információkat egyébként nem összesítettük oly módon, hogy a rendszer bármely konkrét felhasználóját azonosítani lehessen.

Linkek más weboldalakra

Weboldalunk olyan más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, amelyek nem a mi tulajdonunkban vannak, vagy nem a mi irányításunk alatt állnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen más weboldalak vagy harmadik felek adatvédelmi gyakorlatáért. Javasoljuk, hogy amikor elhagyja a Weboldalunkat, legyen körültekintő, és olvassa el minden egyes olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyes adatokat gyűjthet.

Információbiztonság

Az Ön által megadott információkat számítógépes szervereken, ellenőrzött, biztonságos környezetben, a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól és nyilvánosságra hozataltól védve tároljuk. Ésszerű adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékokat tartunk fenn annak érdekében, hogy védelmet nyújtsunk az ellenőrzésünk alatt és felügyeletünk alatt álló személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, felhasználás, módosítás és nyilvánosságra hozatal ellen. Az interneten vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül történő adatátvitel azonban nem garantálható. Ezért, bár törekszünk az Ön személyes adatainak védelmére, Ön tudomásul veszi, hogy (i) az internetnek vannak olyan biztonsági és adatvédelmi korlátai, amelyekre nincs ráhatásunk; (ii) az Ön és a Weboldalunk között kicserélt bármely információ és adat biztonsága, integritása és védelme nem garantálható; és (iii) az ilyen információkat és adatokat harmadik fél a legjobb erőfeszítések ellenére is megtekintheti vagy megváltoztathatja a szállítás során.

Adatvédelmi incidens

Abban az esetben, ha tudomást szerzünk arról, hogy a Weboldal biztonsága sérült, vagy a felhasználók személyes adatai külső tevékenység eredményeként, többek között, de nem kizárólagosan, biztonsági támadások vagy csalás következtében kerültek nyilvánosságra független harmadik felek számára, fenntartjuk a jogot, hogy ésszerűen megfelelő intézkedéseket tegyünk, beleértve, de nem kizárólagosan, a vizsgálatot és a jelentéstételt, valamint a bűnüldöző hatóságok értesítését és a velük való együttműködést. Adatsértés esetén ésszerű erőfeszítéseket teszünk az érintett személyek értesítése érdekében, ha úgy véljük, hogy a sérelem következtében a felhasználóra nézve fennáll a sérelem ésszerű kockázata, vagy ha az értesítést egyébként törvény írja elő. Ilyenkor értesítést teszünk közzé a Webhelyen, és e-mailt küldünk Önnek.

Jogi tájékoztatás

Az általunk gyűjtött, felhasznált vagy kapott információkat nyilvánosságra hozzuk, ha azt a törvény megköveteli vagy engedélyezi, például az idézésnek vagy hasonló jogi eljárásnak való megfelelés érdekében, illetve ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges jogaink védelméhez, az Ön vagy mások biztonságának védelméhez, csalás kivizsgálásához vagy kormányzati kérésre való reagáláshoz.

Változások és módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalra vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó jelen adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsuk, amely a jelen adatvédelmi szabályzat frissített változatának a Weboldalon történő közzétételével lép hatályba. Amikor ezt tesszük, a frissített dátumot az oldal alján fogjuk felülvizsgálni. A Weboldalnak az ilyen módosítások után történő további használata a módosítások elfogadásának minősül.

A jelen szabályzat elfogadása

Ön elismeri, hogy elolvasta ezt a szabályzatot, és elfogadja annak valamennyi feltételét. A Weboldal vagy a Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Szabályzat kötelező érvényű. Ha Ön nem ért egyet a jelen Szabályzat feltételeinek betartásával, akkor nem jogosult a Weboldal és annak Szolgáltatásai használatára vagy az azokhoz való hozzáférésre.


Ezt a dokumentumot utoljára 2023. május 23-án frissítették.